Βεβαίωση Μηχανικού

Η Βεβαίωση μηχανικού είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (μεταβίβαση ή σύστα-ση εμπράγματου δικαιώματος).

Η βεβαίωση μηχανικού εκδίδεται ηλεκτρονικά απο το σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ. Κάθε βεβαίωση μηχανικού αποκτά ειδικό μοναδικό αριθμό/κωδικό ο οποίος εκτυπώνεται στην βάση της και συνοδεύεται από τον ιστότοπο εξακρίβωσης της γνησιότητάς της.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την Βεβαίωση Μηχανικού.