Άδειας Δόμησης

Η τεχνική εταιρεία Argia construction αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών Για την έκδοση Άδειας Δόμησης απαιτείται η υποβολή: Αρχιτεκτονικής μελέτης Στατικής μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών

επικοινωνήστε μαζί μας για την έκδοση της Άδειας Δόμησης