Βιομηχανικός χώρος στην λαμία

Ημερομηνία έργου : Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018
Περιοχή : ΛΑΜΙΑ
Υπηρεσίες : Βιομηχανικος χωρος
Κωδικός έργου : 1211212
Κατηγορία : Βιομηχανικοί χώροι